Kriss' Internet Corner

Mitt lille hjørne på internett

Datokjøring - Idiotenes tiltak mot luftforurensing

Giftlokket

Du har hørt om datokjøring. Enten det er fordi du er sjåfør i Bergen. Eller fordi du tar bussen, og har merket at det plutselig ble veldig mange flere passasjerer. Eller kanskje du bare leser nyheter. Det er uansett ingen hemmelighet at Bergen sliter med luftforurensing på vinterstid. I følge venstresiden gjorde ikke det gamle byrådet nok med dette, og nå som venstresiden faktisk styrer, er det ikke så overraskende at datokjøring nettopp ble innført for noen uker siden. Det som heller ikke bør være overraskende, er hvor dårlig effekt det hadde.

Datokjøring er et mildt sagt omdiskutert tema. Mens ekspertene til stadighet tilbakeviser datokjøringens effekt for både luft og miljø, er de fleste miljøentusiaster store forkjempere for dette tiltaket. Det er fristende å si at de ikke vet bedre, men sannheten er vel at det nettopp er det som er tilfelle. I Norge er vi fostret opp på at bilen er den største synderen mot miljø og klima, og at "alle" samfunnsproblemer kan løses ved å redusere eller fjerne bilbruken. Og miljøentusiaster, som ideologiske mennesker flest, ser saken kun fra sin egen side. Heldigvis er det litt mer komplisert enn som så.

For joda, det er ingen som benekter luftforurensingen Bergen sliter med om vinteren. Og det er ingen som benekter at biler som går på petroliumsprodukter forurenser. Problemet er hvor stor andel av dette "giftlokket" bilene faktisk er ansvarlig for. I følge politikerne, med spesielt Venstres Julie Andersland, og MdGs Sonde Båtstrand i midten, står personbil-trafikken for mesteparten. De lever i en verden der de tror kollektivtransport er bedre for miljøet enn bensinbiler. Med mindre det er elektriske biler eller gassbusser, er det ikke tilfelle. En dieselbuss slipper ut 300 ganger mer NOx enn en vanlig personbil. Men kun en brøkdel av bussene i drift i Bergen går på gass, og kun to er elektriske. Faktisk er det langt færre gassbusser og elbusser i dag enn det var før. Slik busstilbudet er i dag, er det mer miljøvennlig hvis hver enkelt busspassasjer kjører sin egen bensinbil, enn om alle bussene var smekkfull. Så allerede nå ser man at datokjøring kan være med på å øke utslippene, ikke senke dem.

Men la oss si at forurensingen ikke ble økt av å sette inn flere busser: Hvor mye har egentlig biltrafikken å si for giftlokket? Svaret er nesten ingenting. I følge Norsk Institutt for Luftforskning, står vedfyring for ca. 60 % av luftforurensingen i Norge. Det vil si at ved å forby både biler, busser, oljefyr, båter, flytrafikk, fabrikker, osv, ville man ikke fått vekk halvparten av forurensingen en gang. Så hvor mye av disse resterende 40 % står personbilene for?

Først må vi fjerne tungtrafikken fra beregningen. Den står for 50 % av trafikkutslippene, i følge samme rapport. I tillegg er i følge TØI 20 % av trafikken næringstrafikk i mindre biler, og er derfor ikke rammet av datokjøringen. Altså kommer 70 % av trafikkforurensingen fra næringstransport. De resterende 30 % av trafikkforurensing står privatbiler for. Ved optimal datokjøring (50 % reduksjon), kan trafikkutslippene reduseres med 15 %. Foreløpig høres dette lovendes ut, men er det realistisk? Først må vi huske at 60 % av forurensingen kommer fra vedfyring. Det vil si at vi må fjerne 60 % av de 15 %, og ender opp med en total reduksjon på sparsommelige 6 %, dersom trafikken står for 40 % av forurensingen.

Men vent! Vi har ikke tatt med faktorer som båter i havnen, oljefyring og anleggsmaskiner. Så hvis vi estimerer at båtene i havnen står for 15 % av forurensingen, oljefyring og anleggsmaskiner for 5 %, vil trafikken kun stå for 20 % av giftlokket, ikke 40 %. Det vil si at privatbilismen står for totalt 6 % av giftlokket. Og med datokjøringen forsvant hver 5. bil fra trafikken. Det vil si at den reelle reduksjonen av forurensing er på mikroskopiske 1,2 %.

Datokjøring har altså praktisk talt ingen effekt. Ikke engang under optimale forhold. Og jeg har ikke tatt med forurensingen til alle de ekstra bussrutene som ble satt inn.

Hva sier politikerne til dette?

Vel, Julie Andersland har innrømmet at datokjøring ikke er så bra som det burde være, men mener samtidig det har hatt en effekt. Nå ser hun seg om etter nye tiltak for å begrense bilistene, til tross for at dette i aller beste fall kun vil redusere forurensingen med latterlige 6 %. Dette i seg selv burde gjøre henne inkompetent til å være miljøbyråd. I tillegg unngår både henne og media det faktum at forurensingen steg etter innføringen av datokjøringen, bortsett fra den perioden de fjernet supplybåter fra havnen. Det som heller påpekes er hvor stor trafikkreduksjonen var, selv om det egentlig er helt irrelevant, da det er forurensingen, og ikke trafikken, som må reduseres.

I det store og det hele viser det nye byrådet seg å være like inkompetent som det gamle. De innfører symbolpolitikk for at folk skal tro at de faktisk gjør noe, mens de som sliter med astma og luftveisproblemer vil fortsette og lide helt til noen omsider slår ned på supplyskip og vedovner.

Godt jeg holder med unna sentrum når jeg kan.

Sist endret: 22. Jan 2016, 18:43


Kommentarer:

Navn:

E-post:

Sikkerhetsspørsmål: Hvilken ukedag i 2024 er norges nasjonaldag?

Kommentar: